DDD POLŽKI -PREDSTAVITEV IN PLAN DELA ZA LETO 2017

  • Novice
  • DDD POLŽKI -PREDSTAVITEV IN PLAN DELA ZA LETO 2017
Deli novico na FB

DRUŠTVO DIABETIKOV POLŽKI DRAVOGRAD 
Trg 4. julija 4, 2370 DRAVOGRAD
Kontakt: g. Ervin Kodrun – predsednik DDD POLŽKI tel.: 040 562 472 in 041 470 360
Spletna stran: www.ddd-polzki.si
-pošta: ddd.polzki@gmail.com
Društvo diabetikov Dravograd POLŽKI,  je samostojno, nepridobitno, humanitarno društvo, ki združuje ljudi, neposredno ali posredno prizadete s sladkorno boleznijo. Osvešča vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z zdravljenjem sladkorne bolezni in njenih posledic ter ljudi, ki so pripravljeni na kakršenkoli način pomagati prizadetim zaradi sladkorne bolezni, ali se te bolezni želijo obvarovati. V društvo se člani vključujejo prostovoljno z namenom, da usklajujejo in zadovoljujejo skupne interese na področju zdravstva, socialnega varstva, rekreacije, druženja, izobraževanja in izmenjave izkušenj. Društvo diabetikov Dravograd POLŽKI je včlanjeno v Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki deluje na področju R Slovenije in je včlanjena v IDF – Evrope (International Diabetes Federation - Europe). Cilj Društva diabetikov Dravograd POLŽKI je, da se člani, ki so zaradi posledic sladkorne bolezni ali starosti bolj slabo telesno pripravljeni, kljub temu z veliko željo sodelujejo v aktivnostih, ki so lažje, manj zahtevne in je tempo izvajanja počasnejši - POLŽJI.
OKREVANJA V TOPLICAH
Da bi svojim članom v Društvu diabetikov Dravograd POLŽKI približali pravilnejši način življenja z izmenjavo izkušenj o življenju s sladkorno boleznijo, izobraževanja in osveščanje, pomen športa, rekreacije in gibanja na počutje in stanje sladkorne bolezni, jih seznanili z načeli zdrave prehrane, bolj zdravim in bolj kakovostnim življenjem sladkornega bolnika, ter s čim kasnejšimi zapleti in posledicami sladkorne bolezni, organiziramo
PREVENTIVNA OKREVANJA v zdraviliščih.
IKNIKI IN IZLETI Pikniki in izleti so tudi eden od zelo priljubljenih programov društva. Na piknikih skušamo članom prikazati zdrav način priprave in uživanja hrane. Na izletih si ogledamo kulturne in druge znamenitosti kraja, ki ga obiščemo in se srečamo s člani Društva diabetikov v tem kraju. S programi dosežemo bolj kakovostno življenje, kasnejše zaplete sladkorne bolezni, omilimo pa socialno izključenost bolnikov, ker jih vključujemo v programe. Družabna srečanja pozitivno vplivajo na počutje, pri tem se diabetiki sprostijo, kar je ugodno za nivo sladkorja v krvi.
EDENSKI POHODI Vsak teden izvajamo pohode in s tem pomagamo h rednemu gibanju in s tem k bolj urejenemu krvnemu sladkorju, krepitvi telesa in k zmanjšanju škodljivih posledic sladkorne bolezni. Socialno izključenost bolnikov iz okolice s tem preprečujemo, saj pohodniki drug drugega vzpodbujajo h dejavnosti. Telesna aktivnost, druženje in gibanje imajo pri zdravljenju sladkorne bolezni zelo velik pomen.
POHODI POHOD VSAK TOREK V DRAVOGRADU Zbirališče je pri Zdravstvenemu domu v Dravogradu. Pohode vodi SVEČEK Julijana, tel.: 041 808 448.
OHOD VSAK ČETRTEK V SLOV. GRADCU Zbirališče je pri Športni hali v Slovenj Gradcu. Pohode vodi JAMNIK Terezija, tel.: 070 856 038. Čas pohodov v letnem času je ob 17.00 uri, v zimskem času ob 15.00 uri.
TEDENSKO KOLESARJENJE Poleg vsakotedenskih pohodov organizirajo (razen pozimi) kolesarjenje, ki prav tako pripomore k bolj urejenemu krvnemu sladkorju in s tem k zmanjšanju posledic sladkorne bolezni.
KOLESARJENJE V DRAVOGRADU Organizirajo enkrat mesečno skupaj z Društvom invalidov Dravograd. Informacije: Alojz ŠPALIR, tel.: 041 363 616.
KOLESARJENJE VSAK PETEK V SLOVENJ GRADCU Zbirališče pri Športni hali. Informacije: KOLEDNIK Jože, tel,: 041 805 080 Čas kolesarjenja je v poletnem času ob 17.00 uri, spomladi in v jeseni ob 15.30 uri.
ELOVNI PLAN DDD POLŽKI ZA LETO 2017
• Delovalo se bo v okviru delovnega plana Zveze društev diabetikov Slovenije
• Naš Izvršni odbor se bo redno sestajal in realiziral zastavljene plane in člane o aktivnostih obveščal v reviji Sladkorna bolezen. V pisarni društva bomo dežurali vsako sredo med 10. in 12. uro, da se bodo člani lahko seznanjali o naših aktivnostih, plačali članarino, izmerili krvni sladkor, krvni tlak itd...
POHODI v Dravogradu – vsak torek ob 17.00 uri v poletnem času; ob 15.00, uri v zimskem času. Zbirališče pred Zdravstvenim domom v Dravogradu. • POHODI v Slovenj Gradcu - vsak četrtek ob 17.00 uri v poletnem času; ob 15.30 uri,v zimskem času. Zbirališče pred Športno halo v Slovenj Gradcu. • KOLESARJENJE v Dravogradu – vsako sredo ob 17.00 uri. Zbirališče pred ZD v Dravogradu. • KOLESARJENJE v Slovenj Gradcu – vsak petek ob 17. uri. Športna hala v Slovenj Gradcu.
. 25. FEBRUAR – Pohod po Šišernikovi poti.
• 4. MAREC - Pohod po Jurčičevi poti v Ivančni gorici.
• 18. MAREC – Kopalni izlet v TERME MALA NEDELJA z ogledom okoliških znamenitosti.
• 7. APRIL - Svetovni dan zdravja. Predavanje ob 9.00 uri v ZD Dravograd. Predava dr. PEČNIK Ervin v sodelovanju z medicinskim osebjem ZD Dravograd in člani DDD POLŽKI Dravograd. Merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Težave osebnostne depresije v povezovanju s težavami ob sladkorni bolezni.
• 29. APRIL - otvoritev kolesarjenja – pot do Mislinje. Start iz Dravograda, mimo Šentjanža, Slovenj Gradca Šmartnega, Mislinjske dobrave do Mislinje. V Mislinji okrepčilo iz nahrbtnika in po isti poti nazaj. K sodelovanju bomo povabili Društvo invalidov Dravograd in Društvo upokojencev Dravograd.
• Zadnja sobota v mesecu od aprila do oktobra – kolesarjenje z Društvom invalidov Dravograd.
• 1. MAJ – praznik dela - pohod na Košenjak
• Od 21. do 28. MAJA – 7 dnevno okrevanje v zdravilišču Moravci- hotel AJDA. Predavanja, merjenje krvnega sladkorja, holesterola, pritiska. Krajši pohodi do okoliških krajev.
• 21. Junij. Organizacija večje prireditve pred hotelom Dravograd. Postavitev stojnic, predavanja o sladkorni bolezni, merjenje krvnega sladkorja in pritiska. Osveščanje ljudi o težavah, ki jih prinaša sladkorna bolezen. Pridobivanje in včlanjevanje novih članov društva Polžki. Ob godovanju Alojzev in Alojzij podelitev Alojzem skromna darila. H sodelovanju povabljena HEBER Jožica ob organizaciji same prireditve. H sodelovanju povabljeno tudi Društvo upokojencev Dravograd in Društvo invalidov Dravograd, da ob kulturnem delu prireditve pomagajo s svojimi skupinami in pevskimi zbori. V samo organizacijo povabljeno tudi vodstvo hotela Dravograd g. FURLAN Maks, ki ima ob predstavitvi prireditve, za to izjemen in dober posluh in je pripravljen pomagati pri organizaciji prireditve. H sodelovanju povabljen tudi zavod Dravit in Občina Dravograd. Vabljeni tudi občinski svetniki.
• 24. JUNIJA – pohod na Smrekovec
• 12. AVGUSTA – MEMORIAL Ivana PAVLIČA. Pohod in organizacija piknika.
• 02. SEPTEMBRA – s kolesi v Avstrijo na pliberški jormak.
• Od 10. do 17. SEPTEMBRA–7 dnevno okrevanje, v PORTOROŽU-BERNARDINU, hotel HISTRION.
• OKTOBER – izvedba predavanja na temo obvladovanja sladkorne bolezni.
• 07. OKTOBRA–izlet na MOST NA SOČI. Plovba po Soči - ogled muzejev in cerkve Sv.Lucije. SODELOVANJE DDD POLŽKI Z OSNOVNO ŠOLO NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD IN OŠ ŠENTJANŽ. SODELOVANJE PRI DRŽAVNEM TEKMOVANJU OSNOVNIH ŠOL V POZNAVANJU PROBLEMATIKE V ZVEZI S SLADKORNO BOLEZEN. Sodelovanje Društva diabetikov Dravograd »POLŽKI« z učenci Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd in OŠ Šentjanž. Število obolelih za sladkorno boleznijo vsako leto bolj narašča, tako v Sloveniji, kot po svetu. Za zdravje je zelo pomembno zdravo življenje, s čimer je potrebno seznaniti že mladostnike takoj v osnovnih šolah in še prej. To pomeni, željo po zagotavljanju zdravega življenjskega sloga v prehranjevanju, gibanju, preprečevanju debelosti pri otrocih, mladostnikih in odraslih. S tem je tudi pogojeno, da je namen obvladovanja in preprečevanja sladkorne bolezni povezano s čim več gibanja v šolah, kot tudi doma, kar pa v modernem hitrem tempu življenja večkrat pozabljamo. Zaradi gibanja in zdravih navad v prehrani, je manj debelosti šolarjev. Poznamo slogan «Zdravje je naše največje bogastvo«. To je eden od pregovorov, ki je nam vsem dobro poznan. Ne smemo pozabiti, da mora za zdravje in vitalnost skrbeti vsak sam in vsak dan. To pa vedo učitelji in učenci na Osnovni šoli Neznanih talcev v Dravogradu, ki se o težavah pri sladkorni bolezni seznanjajo vsako leto. Učenci vsako leto zelo uspešno sodelujejo na tekmovanjih o poznavanju problematike sladkorne bolezni, tako na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih. Učenci se pod budnim očesom mentorjev vsako leto iz tekmovanj vrnejo s številnimi priznanji in nagradami. V tem smislu Društvo diabetikov Dravograd »POLŽKI« tudi sodeluje z osnovno šolo, kar bo praksa tudi v prihodnje. Vsako leto, se 14. novembra, ob svetovnem dnevu diabetesa člani društva »POLŽKI« - podajo s šolarji na pohod po Dravogradu. Člani društva so še posebej ponosni na dobro sodelovanje z učenci Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd in Šentjanž. Ob 50. obletnici Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, si želijo člani društva diabetikov Dravograd »POLŽKI«, še tesnejšega sodelovanja na področju tekmovanj pri poznavanju sladkorne bolezni, na področju športa - pohodov in družabnih srečanj.
. 14. NOVEMBRA – izvedba aktivnosti ob svetovnem dnevu DIABETESA.
• 15. DECEMBRA – zaključek leta z zabavo in plesom, ter izvedbo tretjega predavanja na temo obvladovanja sladkorne bolezni.
• KONEC DECEMBRA – obisk starejših in težje bolnih članov in članic po domovih.