Vabimo vas na 3. sejo i.o DDD Polžki, ki bo 15.6.2017 na Meži, v prostorih bivšega smučišča.

  • Dogodki
  • Vabimo vas na 3. sejo i.o DDD Polžki, ki bo 15.6.2017 na Meži, v prostorih bivšega smučišča.
Deli dogodek na FB

         

Datum: 11.06.2017

V  A  B  I  L  O

Na 3. sejo izvršnega odbora DDD Polžki,

ki bo v četrtek, 15.6.2017 ob 17.00 uri,  na Meži, v prostorih športnega društva Meža v Dravogradu. (Bivšo smučišče).

 

Vabljeni : - člani izvršnega odbora,

               -  člani nadzornega odbora,  

               -  člani disciplinske komisije,  

                  VIČ-KREVH Marija, RAVNE–PAVLIČ Marjana,

                  DRAVOGRAD-SVEČEK Julijama, PONGRAC Mojca,

                  TRBONJE-MELANŠEK Olga, MUTA+RADLJE – VRHOVNIK Jožica,

                  BOŽIČ Martin, SLOVENJ GRADEC – HERMAN Metoda, LAMUT Anica,

                  SOLDO Dragica,   BUKOVSKA VAS+OTIŠKIVRH+ŠENTJANŽ-DOBNIK

                  Milena.

                  

Od 17.00 do 18.00 ure uradni del.  Po 18.00 uri vabljeni tudi ostali člani DDD Polžki na piknik.

 

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika  2. seje Izvršnega odbora DDD POLŽKI.

  2. Pregled realizacije dela za april, maj  2017 in do 15.6.2017,  DDD POLŽKI.  

  3. Plan dela za julij, avgust, september 2017, po znanem planu za leto 2017 in dopolnitev aktivnosti.

  4. Organizacija in izvedba dneva odprtih vrat DDD Polžki  in Alojzijevega koncerta  21.6.2017.  

  5. Organizacija in izvedba pohoda na Smrekovec 24.6.2017.

  6. Terenski poverjeniki – pridobivanje novih članov.  Pridobivanje članov iz občine Radlje ob Dravi, Podvelka, Muta, Vuzenica.  

  7. Razno.  Ob 18.00 bo piknik na isti lokaciji.  Obvestite čim več članov DDD Polžki, da se piknika udeležijo.