Vabilo na 2. sejo izvršnega odbora DDD Polžki

 • Dogodki
 • Vabilo na 2. sejo izvršnega odbora DDD Polžki
Deli dogodek na FB

         

Datum: 27.03.2017

V  A  B  I  L  O

Na 2. sejo izvršnega odbora DDD Polžki,

ki bo v ponedeljek, 10.4.2017 ob 18.00 uri  v prostorih Hotela Dravograd

 

Vabljeni : - člani I.O. društva,

               -  predsednica N.O. ga KREVH Marija,

               -  vodje terenskih odborov

                  VIČ-KREVH Marija, RAVNE–PAVLIČ Marjana,

                  DRAVOGRAD-SVEČEK Julijama, PONGRAC Mojca,

                  TRBONJE-MELANŠEK Olga, MUTA+RADLJE – VRHOVNIK Jožica,

                  BOŽIČ Martin, SLOVENJ GRADEC – HERMAN Metoda, LAMUT Anica,

                  SOLDO Dragica,   BUKOVSKA VAS+OTIŠKIVRH+ŠENTJANŽ-DOBNIK

                  Milena.

                  

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 1. Seje Izvršnega odbora DDD POLŽKI z dne 22.2.2017.

 2. Pregled realizacije dela za prvo tromesečje 2017  DDD POLŽKI.  

 3. Plan dela za drugo tromesečje  (april-junij 2017) po že znanem planu za leto 2017 in dopolnitev aktivnosti.

 4. MORAVSKE TOPLICE  21.-28.5.2017. Razdelitev nalog, plačilo letovanja,

Aktivnosti v   času letovanja.  Nosilci določenih aktivnosti.     

 1. Poročilo  iz skupščine zveze (22.3.2017 in iz skupščine Društva  mežiške doline (25.3.2017).  

 2. Zaživela je  spletna stran    http://www.ddd-polzki.si/

 3. Terenski poverjeniki – pridobivanje novih članov.  Odprta opcija in zanimiva destinacija pridobivanja članov iz občine Radlje ob Dravi, Podvelka, Muta, Vuzenica.  

 4. Pridobivanje donatorjev.  Vsak član I.O. pridobi enega donatorja, predsednik pa pridobi 3 donatorje.  

Donatorsko pogodbo bo pripravil predsednik Kodrun Ervin .

 1. Slediti- Javni razpis za razdelitev sredstev občine Dravograd za društva.

 2. Razno -  članarina-pobrati po odborih, kar ni bilo plačano po položnicah,               

 •  Namestitev oglasnih desk v čakalnice diabetologov.  Dober sistem obveščanja članov.

 

Tajnica DD  Polžki                                                       Predsednik DDD Polžki

 DOBNIK Milena                                                               Ervin KODRUN